Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2019

mathilda
5115 4e67 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viagabrielle gabrielle
mathilda

"Bo przy Tobie (i dopiero przy Tobie, i tylko przy Tobie) miłość zaczęła mi dostarczać takich właśnie chwil dosłownego, wariackiego szczęścia."

A.Osiecka do J.Przybory, Listy na wyczerpanym papierze

Reposted fromUndomiel Undomiel viamirowsky mirowsky
mathilda
Jest dopiero siódma, ale myślę wyłącznie o tym, żeby wślizgnąć się pod koc i przespać całe życie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakompleksdziury kompleksdziury
mathilda
8058 5f8e
Reposted fromble ble viakompleksdziury kompleksdziury
mathilda
8226 d92d
Reposted fromLukilukister Lukilukister viairmelin irmelin
mathilda
3145 fce3 500
Reposted fromministerium ministerium viairmelin irmelin
mathilda
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
mathilda
3117 9340 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

October 27 2019

mathilda
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viahornypigeon hornypigeon

September 06 2019

mathilda
4439 57ab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaskillzmcfly skillzmcfly

September 02 2019

2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viaMissStardust MissStardust

June 24 2019

mathilda
8718 e247 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viapassingbird passingbird

June 23 2019

mathilda
4127 4da5
Reposted fromambermoon ambermoon viaLogHiMa LogHiMa
mathilda
6163 c428 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabzium bzium

September 12 2018

mathilda
5754 0e64 500
Reposted fromteijakool teijakool viainzynier inzynier
mathilda
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus vialevune levune
mathilda
4318 4274 500
Reposted frombabyface babyface viaindisputabel indisputabel
mathilda
9881 1395
Reposted fromkarahippie karahippie viacolorful colorful
4024 99db 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaelinela elinela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl